fbpx

Sådan kommer du i gang med annoncering på Facebook

Sådan kommer du i gang med annoncering på Facebook

Okay, så du skal til at i gang med at lave annoncering på Facebook, men du ved ikke, hvor du skal starte. Det forstår jeg godt. Der er også meget at tage stilling til i Facebook annonceringsjungle.

Det første, du skal sørge for, er, at du har sat en Facebook Business Manager op. Denne guide koncentrere sig om, hvordan du skal gribe annoncering på Facebook an, efter opsætningen af din Business Manager. Har du brug for hjælp til at sætte din Business Manager op, så brug Facebooks egen guide.

Annoncering på Facebook for begyndere

Når du har oprettet din Business Manager, så er det på tide at komme i gang med din annoncering. Du skal først lige beslutte dig for, hvor meget du vil bruge på at annoncere for. Facebook bruger et dagligt budget. Jeg selv foretrækker at regne det ud på månedsbasis, så der skal lige divideres for at finde ud af, hvor meget du har i dit daglige budget.

Først skal du forstå, at annoncering på facebook er delt op i tre:

 1. Kampagner

  Kampagne er dem, der bestemmer din målsætning. Din målsætning afgør, hvilke muligheder du har i dine annoncer.

 2. Annoncesæt

  Din annoncesæt er dine målgrupper. Hvilke karakteristika har dem, der skal se dine annoncer? Demografi, psykografi, interesser, om de liker din Facebook side. Det er her, du har mulighed for at blive virkelig specifik med din targeting.

 3. Annoncer

  Annoncer er det visuelle, kreative, du laver. Det er her du skal lave din salgstekst, du vælger billede eller video, call-to-action og alt det, som vises til dem, der er en del af din annoncesæt.

Det første valg, du bliver stillet overfor er, hvilken målsætning du har for dine annoncer. Her har du 11 valg, og hver af dem tilbyder dig nogle forskellige muligheder.

annoncering på facebookOverordnet set, skal du beslutte dig for, om du med dine annoncer vil øge kendskabet til dit brand/side. Om du vil have folk til at like din side eller introducere dem for dine produkter på dit website, eller om du vil have dem til at foretage en konvertering. Om det er et lead eller et køb afhænger selvfølgelig af dine produkter og services.

Disse tre forskellige målsætninger afspejler også den salgsfunnel, der er en så integral del af både markedsføring og salg. Så afhængigt af, hvad du har brug for lige nu, skal du tage en beslutning om, hvilken type kampagne, du vil køre, og hvilken målsætning du har.
I dette indlæg sætter vi en trafik annonce op, som har til formål at sende dine kunder ind på din website.

Så vi vælger “Overvejelse” som vores målsætning og en “Trafik” kampagne.

Det næste vi bliver mødt af er, at vi skal navngive vores kampagne og bestemme os for, om vi vil bruge budgetoptimering. annoncering på facebook
Giv din kampagne et navn, så du ved, hvad kampagnens formål er. Jeg opkalder den altid direkte efter målsætningen, og hvilken måned den er lavet, fordi det giver mening for mig. Og så mine initialer, så jeg kan se, at det er mig, der har lavet den. I dette tilfælde ville jeg kalde den således: FS – Trafik – Maj2019.

Det næste vi skal tage stilling til, er om vi vil A/B teste. Det plejer jeg altid selv at administrere længere inde i annonceopsætningen, så det kommer vi til. Det næste, vi skal tage stilling til, er om vi vil benytte Facebooks budgetoptimering.

 

Hvad er budgetoptimering?

Budgetoptimering er, hvor Facebook selv finder ud af, hvilke annoncer, der performer bedst og allokerer den største del af det daglige budget til den eller de annoncesæt og annoncer. Jeg foretrækker at lade Facebook gøre så meget af arbejdet som muligt. De har så meget data og deres AI kan tage så gode beslutninger.

Der er kun to tilfælde, hvor jeg ikke ville benytte mig af budgetoptimering:

 1. Hvis jeg skal køre retargetingannoncer, hvor forskellige annoncer skal ramme på forskellige tidspunkter. 
  Hvis jeg kører en retargeting annonce, hvor jeg gerne vil ramme alle, der har besøgt min side indenfor de seneste 10 dage med et budskab. Så vil jeg ramme alle besøgende mellem 11-20 dage med en anden, 21-50 dage med en tredje osv, så vil jeg ikke benytte mig af budgetoptimering, så vil jeg selv allokere et beløb til hver annoncesæt.
 2. Hvis jeg sætter en ny annoncesæt i gang, og den ingen eksponeringer får. 
  Hvis man har en annoncesæt, der performer godt, og man opretter en ny annoncesæt i samme kampagne, der har budgetoptimering, så kan man godt komme ud for, at Facebooks AI ikke allokerer nogle penge til den nye annoncesæt. Så for at sikre mig, at der bliver brugt annoncepenge på den nye annoncesæt, så slår jeg budgetoptimering fra.

Annoncering på Facebook for begyndere: Fortsat

Det næste, du bliver bedt om, er at oprette dit annoncesæt, altså udvælge din målgruppe. Her har du en masse forskellige muligheder for at skabe en målgruppe, som skal se dine annoncer. Ting som alder, lokation, interesser, jobs, forbindelser, og sprog. Det er desuden også her, du har mulighed for at opsætte retargeting og Look-a-like audiences.

Det er næsten kun fantasien, der sætter grænser her. Men sørg for at være rimelig specifik. Jo bedre du har styr på din målgruppe, jo mere specifik kan du være i din annoncering. Hvis du laver din målgruppe for bred, så risikerer du at ramme for mange, der ikke er interesserede i dit produkt eller din service. Hvis du bliver alt for specifik, så risikerer du, at ikke nok ser dine annoncer. Så der handler om at finde et fornuftigt mellemniveau, hvor du er specifik nok til, at det kun er dem, hvis problem du reelt kan løse, som ser din annonce, men ikke så specifik, at det er en meget lille del af dem, der ser den.

Har du en aktiv Pixel på din hjemmeside, så kan du også lave retargeting mod alle dem, som har besøgt din hjemmeside indenfor et bestemt tidsinterval, har foretaget en bestemt værdifuld handling, eller har besøgt en helt bestemt URL. Har du ikke en Pixel, kan du læse her, hvordan man sætter en Facebook Pixel op. 

Du kan med fordel sætte nogle annoncer op, som er prospecting annoncer og nogle som er retargeting annoncer. 

Prospecting annoncer

Tidligere i artiklen og tidligere blogindlæg har jeg diskuteret brug af en funnel til at kvalificere dine potentielle kunder, og finde ud af, hvem der er kolde, lunkne og varme kunder.

Prospecting annoncer er annoncer, der bruges til at kvalificere dem, der ser dine annoncer.
Selvom du har været ret specifik i din targeting, så kommer du stadig til at ramme nogen, for hvem din annonce ikke er interessant. Det er her, dine prospecting annoncer kommer ind i billedet. Deres formål er vække interessen og gøre opmærksom på dig, for dem, som du reelt set kan løse et problem for. Du skal vække interessen med din salgscopy (den tekst, du skriver i annoncen) og få dem til at gå ind på en side, der på den ene eller anden måde skaber en masse værdi for dem, som besøger siden.

Vi kan godt gå ud fra, at størstedelen af dem, som klikker på din annonce og må have en vis interesse i dit produkt eller service.

Retargeting annoncer

Dine retargeting annoncer har til formål at konvertere dem, som dine prospecting annoncer har kvalificeret. Når du har dem inde i dit retargeting flow eller retargeting funnel, så har du muligheden for at vise dem forskellige budskaber, forskellig copy, forskellige billeder eller videoer alt afhængigt af, hvor lang tid siannoncering på facebookden det er, de har besøgt din website, hvilke URL de har besøgt, hvor lang tid de har brugt inde på din website, om de har foretaget nogle værdifulde handlinger inde på din website.

Årsagen til, at du gerne vil lave disse retargeting annoncer, er, at du kan henvende dig direkte til nogle, der har højere intent. Dvs, det er mere sandsynligt, at de vil foretage et køb eller et sign-up, eller hvad du nu har som konverteringshændelse.

 

Annoncering på Facebook: Fortsat

Når du har oprettet dit annoncesæt/målgruppe, så bliver du ført hen til selve annoncen. Altså den, som bliver vist til alle dem, som er i din målgruppe.

annoncering på facebook

Her bliver du mødt af en række valg, du skal tage. Først: hvad skal navnet på din annonce skal være. Jeg plejer at opkalde annoncerne efter, hvilket budskab jeg bruger, hvilket creative jeg bruger (billede eller video), og hvad min CTA (call-to-action) er. Så kan jeg hurtigt se, hvad jeg har forsøgt med denne annonce, og hvilken af budskaberne, der performer godt, uden jeg skal åbne hver annonce og kigge på den.

Først skal du beslutte dig for, hvordan du vil vise din annonce. Dvs, dit format.

annoncering på facebook

Når du har taget stilling til, hvilket format du vil vise er det næste, du bliver bedt om, er at vælge noget creative. Her kan du som en A/B test afprøve med både video og billeder. Det er dog vigtigt, at hvis du A/B tester, at du kun ændre en variabel ad gangen.

Nu skal du beslutte dig for noget salgscopy. Her kan jeg opfordre dig til at prøve at følge modellen AIDA. Jeg har på min Instagram tidligere været inde på AIDA salgs modellen. AIDA er et akronym for Awareness, Interest, Desire, Action.

Det handler om først at fange dine kunders opmærksomhed – det er typisk igennem det creative, du har i din annonce. De tre næste skal ske gennem din tekst. Gør noget, der får dem til at blive interesseret og skab noget spænding. Du har altid drømt om at kunne skabe spænding for dine kunder, ikkesandt? Læs med lidt længere, så skal jeg vise dig 3 sikre ting, som skaber interesse og spænding hos dine kunder.

Det gør jeg ikke, men det er i hvert fald en måde, du kan skabe interesse på. Næste skridt er at skabe noget Desire, altså lyst. Du skal give dem en årsag til, at dit produkt er netop helt rigtigt for dem, og hvorfor de absolut ikke kan leve uden det.

Det sidste trin er at få dem til at lave en handling. Det er din CTA. Afhængigt af hvad du vil have ud af annoncen, så skal du lade din CTA afspejle det. Er det et køb, du søger, så kan en CTA være ‘Køb nu’. Jeg kører noget, jeg kalder content ads lige i øjeblikket, hvor målsætningen er at få min ønskede målgruppe ind og læse mine blogindlæg. Hensigten er at få dem i min målgruppe til at anerkende mig som ekspert på mit område, så jeg vil være top of mind, hvis de pludselig står i en situation, hvor de har brug for noget, jeg er god til. Så, i mine content ads bruger jeg enten ‘Se mere’ eller ‘Læs mere’, fordi alle mine annoncer fører ind til denne blog.

Herefter skal du tage stilling til, hvilken URL du vil sende dem, der klikker på din annonce hen til. For at lave trackingen endnu mere specifik, kan du bruge en URL builder, som kan give din URL nogle værdier, så du kan specificere endnu mere i din Google Analytics, præcis hvilke annoncer, der giver trafikken og konverteringerne.

Det sidste du skal gøre, inden du kan offentliggøre din annonce, er, at du skal beslutte dig for, hvilken overskrift du vil bruge på din annonce. Herunder kan duannoncering på facebook se et screenshot fra en af mine annoncer. Nede i overskriften kan du skrive en opsamling af, hvad annoncen indeholder. Du har også mulighed for at skabe ekstra Interest og Desire hernede.

Efterfølgende skal du vælge din CTA. Beslutningerne bag CTA har vi diskuteret højere oppe. Du kan forsøge dig med forskellige CTAs i dine A/B tests.

Alle disse variabler vi har været igennem nu, er noget, du kan teste på for at se, hvad der performer og resonerer bedst hos din målgruppe. Men hold dig til at teste en variabel i hver annonce, og hvis dit budget ikke er så stort, så bør du nøjes med at lave 2-3 varianter. Det gør det også nemmere at overskue.

Final thoughts…

Nu har vi gennemgået selve flowet for, hvordan man kommer i gang med annoncering på Facebook. At have styr på dette er selvsagt ikke garant for succes med annoncering på Facebook. Du skal stadig kende din målgruppe, og du skal stadige vide, hvordan du skal tiltale dem. Det kan også godt være, at din målgruppe slet ikke befinder sig på Facebook og så er denne guide måske slet ikke noget for dig.

Før du kaster dig ud i annoncering på Facebook, er der en række ting, du bør have styr på. Ting som, hvem du sælger til, hvem der betaler, hvem der er beslutningstager. Er det en lang eller en kort rute til beslutningen om at købe dit produkt eller din service.

Når du har helt styr på det, så skal du overveje, hvor din målgruppe befinder sig online. Du skal teste af, hvilken annonceringsform, der ræsonnerer bedst hos din målgruppe. Så skal der testes af, om det er bedst med billede eller med video. Hvor meget tekst skal der være på dine annoncer. Hvilke USP er gode i forhold til din målgruppe? Hvilke CTA?

2 kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top